Sosial Angst og Prestasjonsangst


Som med all annen angst, så har vi mer sosial angst og prestasjonsangst i perioder i livet med mer belastninger og påkjenninger. Mange opplever gjerne disse tilstandene i forbindelse med utdanning, etablering av nye relasjoner, flytting, skilsmisse, eller bytte av jobb. Akkurat som disse situasjonene er midlertidige, så er angsten også ofte det.

Den største grunnen til sosial angst og prestasjonsangst er at det er viktig for oss å fremstå som vi ønsker. På samme måte er det viktig for oss å prestere når vi mest ønsker det. Det er i utgangspunktet en sunn og hederlig sak. Likevel kan det altså fordreies til angst som følge av tanker om at vi ikke klarer å leve opp til krav og forventninger rundt oss. Tankene kan bli så truende, og forbundet med så mye ubehag at vi får angst av å tenke på det.

Angsten, og selvbevisstheten vår om den, kan ta så stor plass etterhvert, at vi ikke klarer å tenke på annet. Det leder bare til enda mer angst, og frykt for situasjoner. I tillegg kommer tanker om hva andre vil kunne si, tro og mene negativt om oss. Det kan bli så mange negative følelser som samler seg opp at vi blir maktesløse og ikke klarer noe i det hele tatt.

Behandling kan bli et vendepunkt. Du kan få hjelp til å se deg selv og situasjonen du er i fra en annen synsvinkel enn den du har nå, og kanskje har låst deg i. Du kan lære å se deg selv i et lys som vil være befriende for deg. På den måten gir eksponering for situasjonen du er engstelig for deg en positiv erfaring. Mange klienter har blitt fri for sin sosiale angst og prestasjonsangst ved å lære å håndtere den på denne måten.

ANDRE TILSTANDER