Illustrasjon av stress
Stress

Stress kjennetegnes av en konstant følelse av at vi ikke rekker over alt vi synes vi skulle gjøre, at det alltid er for mye å gjøre og at vi aldri opplever å være godt nok forberedt, og aldri får roet ned. Vi kommer i en situasjon der vi synes vi skulle, burde og kunne ha klart mye mer enn det vi gjør, mens vi overhodet ikke opplever at vi har krefter eller overskudd til noe som helst. Opplevelse av en kronisk utilstrekkelighet hører derfor ofte med til stress.

Stress skjer spesielt i forbindelse med økt press og forventninger. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med eksamener eller nye arbeidsoppgaver på jobb eller privat. Privatlivet kan også i perioder ta mye av oppmerksomheten slik at vi føler vi får for lite tid til jobb og andre oppgaver. Eller at jobb eller andre aktiviteter tar så mye av tiden at vi ikke får tid og rom til å roe oss ned med familie og venner.

Mennesker som stresser har ofte en stor appetitt på livet og de vil mye. De kan være så aktive og/eller pliktoppfyllende i perioder at de drar på seg følgetilstander. Vanlige eksempler er hodepine, migrene og andre somatiske stressymptomer. Det skjer ofte når arbeidsoppgavene tårner seg opp rundt de, og de ikke klarer å holde oversikten og kontrollen oppi det hele. Det er også vanlig å se at tilstander som utmattelses- og tretthetsreaksjoner debuterer etter perioder med mye stress og overaktivering.

Hvordan unngå stress?

Vil du komme over ditt stress så hjelper det ofte bare i en viss periode, å roe deg ned. Du må også vurdere å forstå stresset ditt i et bredere perspektiv. Hva er det egentlig du prøver å få til, hvilken appetitt på livet er det du prøver å mette? Når det avdekkes hva stresset handler om kan det komme opp tanker om hvordan du kan organisere livet ditt på alternative måter. Da er det viktig å gjøre forandringer og valg i livet som fører til en ny og mer balansert livsstil.

ANDRE TILSTANDER