Illustrasjon av depresjon
Depresjon

Depresjon er en psykisk tilstand som kan gjøre at du over kortere eller lengre perioder opplever livet fra den mørke og tunge siden. Lite i livet er inspirerende og engasjerende, og alt du før gjorde med letthet, er tungt. Initiativet ditt er der ikke lenger, og du kan ikke se en eneste positiv mening med ting. Tristhet, nedstemthet, håpløshet og kraftløshet er de tilstandene du kjenner best til. Disse tilstandene fører til opplevelser av tomhet og meningsløshet når du tenker på livet ditt.

Depresjon kan komme i forbindelse med belastende situasjoner i livet, der det skjer mange forandringer på en gang. Dette gjelder blant annet fødsel, samlivsproblemer, skilsmisse, kjærlighetssorg, tap av jobb eller tap av nære. Eller det kan komme snikende, inntil man en dag setter ord på det. Mange beskriver depresjon som om de lever i en boble. Vi forstår at det ikke er klokt å tenke så negativt, men vi opplever oss maktesløse i forhold til å gjøre noe konstruktivt med det, en selvobservasjon som i seg selv er demotiverende. Negativitet kan eskalere, noen kan oppleve svært ubehagelig og skremmende likegyldighet, og selvmordstanker.

Stadig flere kommer til psykolog og har fått diagnosen depresjon av sin fastlege, uten at de selv er sikker på at de egentlig er deprimerte. Denne usikkerheten er det ofte god grunn til. Tristhet og oppgitthet, fortvilelse og nedstemthet, grubling, uro, lite energi, og søvnvansker er følgetilstander av mange typer plager, alt fra fysiske plager til familieproblemer, problemer på jobben, sosial angst, og motgang generelt. Livet i seg selv fører med seg situasjoner som det er menneskelig å reagere på med depresjonslignende tilstander.

Psykolog Pluss hjelper deg som opplever depresjon

Samtaler med Psykolog Pluss kan gi deg en forståelse av hva problemet ditt egentlig bunner i. Du kan få hjelp til å se livet ditt i et bredere perspektiv, slik at du kan oppdage muligheten for å komme i en posisjon der du kan gjøre noe konstruktivt og effektivt med situasjonen din. Behandling handler først og fremst om å gjøre den bobla du kan være i, tydeligere for deg, ved å hjelpe deg med å utvide perspektivet på livet ditt, slik at du får lyst til å oppdage alternative måter du kan leve livet ditt på.

ANDRE TILSTANDER