Kvinne som opplever helseangst
Helseangst

Helseangst beskriver en type angst hvor man er overopptatt av tegn på sykdom. Små utslett, smerter, uvelhet, i det hele tatt all uregelmessighet i eller utenpå kroppen, tolkes som tegn på alvorlig livstruende sykdom. Frykten for at vi kan være alvorlig syk kommer stadig tilbake. Vi er derfor på konstant vakt og kjenner stadig etter potensielle sykdomstegn.

Når noe ikke er normalt i kroppen frykter vi det verste, og opplevelsen av at vi er syk blir veldig virkelig. Bekymringene gjør at vi bruker store ressurser på medisinske undersøkelser, for å bekrefte eller avkrefte sykdom. Bekreftelse på at en ikke er syk kan gi en midlertidig lettelse. Det er derimot ikke lenge før behovet igjen oppstår for å sjekke om alt er i orden. Det er det kontinuerlige fokuset på sykdom som gjør at stadig nye kroppslige tegn på alvorlig sykdom oppstår. Som følge av dette oppstår behovet igjen for bekreftelse på hvorvidt man er syk eller ikke. En negativ sirkel holdes oppe av at man stadig finner grunnlag for nye bekymringer, som må avkreftes, for at man skal ha det godt igjen.

Når helsen vår er gjenstand for stor bekymring og engstelse så blir det en stor belastning. Det kan fort gå utover søvn og generelt velvære, og bli en funksjonshemning. Behandling har som mål å avdekke hva det er angsten egentlig handler om. Dette fordrer at vi tar i bruk andre måter å tenke på enn de som har ført oss inn i den tilstanden vi opplever. Avhengigheten av våre vante måter å tenke på er ofte så stor at vi, paradoksalt nok, kan ha stor motstand mot å tenke på måter som kunne gjort oss fri fra angsten. Oppriktighet om denne motstanden markerer et gjennombrudd i behandling av helseangst, og den videre behandlingen tilpasses deretter.

ANDRE TILSTANDER