Kriser

Kriser er først og fremst en beskrivelse av situasjoner vi kan komme i, og som karakteriseres av store plutselige forandringer. Det kan være alt fra en plutselig tanke om at vi kanskje har gjort noe galt, selv om alt tyder på at vi ikke har gjort det, til verbale krenkelser, langvarige belastninger, fysiske og psykiske krenkelser av forskjellig art, tap av helse, økonomi, posisjoner, nære personer, ulykker og krigsopplevelser, som kan gi posttraumatiske reaksjoner (PTSD).

Kriser er en del av livet. Samtidig er disse tilstandene så lite ønskelig at vi kan gå en stund uten å være bevisst hva en aktuell hendelse egentlig betyr for oss. Fysiske symptomer som uro, rastløshet, fjernhet, svimmelhet, høy puls, hjertebank, kortpust, utslett, skjelving og lammelser, og at det svartner for øynene, kan i noen tilfeller være kroppens måte å informere oss om at det er noen sterke inntrykk som skal fordøyes, og legges bak oss. Når du kjenner slike og lignende symptomer er det alltid et godt råd å snakke med noen om hvordan du har det.

Behandling for reaksjoner på kriser består av en kombinasjon av fysiske stress- og traume reduserende øvelser, og samtaler om hvordan du kan forstå tilstanden din. Kriser er en beskrivelse av situasjoner vi kan komme i, men også av et plutselig brudd med det vi er trygge på. Alt fra at vi ikke lenger klarer å tenke på en måte som kan trygge oss, til at det kommer en bil mot oss og vi ikke rekker å vri på rattet for å komme oss i trygghet.

Kroppens reaksjoner på slike kriser karakteriseres ved at nervesystemet mobiliserer i en uvanlig høy grad, og det samler seg opp spenninger i kroppen, som den umiddelbart forsøker å utlade. Parallelt med dette opplever vi, bevisst eller ubevisst, kraftige følelser og fornemmelser vi ikke har erfart før, og som kroppen også vil fordøye. Dette er den mentale siden av en krise, som handler om organisering av følelser, fornemmelser og reaksjoner, for å oppnå den harmoni, balanse og likevekt, som er naturlig for kroppen.

Kriser og reaksjoner på kriser kan karakteriseres som både en fysisk og psykisk unntakstilstand. Fordi kriser innebærer et brudd med det vi er trygge på, så må vi mobilisere på andre måter enn vi har gjort tidligere, hvis vi skal takle situasjonen vi har kommet i. Kriser er derfor et eksempel på det vi kan beskrive som en eksamen i faget personlig vekst på universitetsnivå, en eksamen vi ikke selv har meldt oss opp til, men som vi da har muligheten til å ta, for å komme videre i livet. Psykolog Pluss hjelper deg.

ANDRE TILSTANDER