Psykolog Tom Green

Jeg er utdannet psykologspesialist og har mange års erfaring med å hjelpe mennesker til å tolerere og å forstå sin situasjon på en slik måte at det hjelper dem fremover dit de ønsker seg sosialt og i arbeidslivet.

Jeg tilbyr samtaleterapi med en kognitiv atferdsteoretisk fremgangsmåte som har dokumenterte effekter, og psykodynamisk korttids- og langtidsterapi. Jeg kombinerer en solid faglig teoretisk bakgrunn med en erfaringsbasert aktiv terapeutisk virksomhet.

Jeg fullførte profesjonstudiet i psykologi ved Universitetet i Oslo i 1987, og har erfaring fra arbeid med alle typer psykologtjenester, de siste årene mest med «Raskere tilbake» til arbeidslivet.

Du vil få hjelp til å se dine muligheter og din fremtid på en måte som er i overensstemmelse med dine ferdigheter og ressurser. Jeg tilbyr også videosamtaler (online psykolog).

Jeg har driftsavtale og tar imot klienter med henvisning fra lege.

Psykologspesialist Tom Green

Psykologspesialist Tom Green

Hva psykologen kan hjelpe deg med

Du leser kanskje dette fordi du opplever en ubehagelig psykisk tilstand, tror du har angst, depresjon eller stress, eller har fått en diagnose av fastlege eller psykolog.

Ønsker du å gjøre noe med det? Hvis du har bestemt deg for at du har angst, depresjon, stress, eller en av de andre psykiske tilstandene du kan lese om nedenfor, vil du bli kvitt det?

Da er det først viktig for deg å forandre måten du tenker om disse tilstandene.

Vi setter ofte et minus foran ubehagelige psykiske tilstander. Vi tenker at det er et resultat av dårlig oppvekst, personlighet, at vi ikke strekker til, kommer til kort, ikke er som alle andre, eller at vi skulle gjort ting på helt andre måter enn vi gjør.

Psykolog Pluss har en alternativ tilnærming til psykiske tilstander, som for eksempel angst, depresjon og stress, og bruker en metode som har hjulpet mange med å snu ubehagelige psykiske tilstander til noe positivt i livet!

Nedenfor kan du lese om ulike tilstander som du kan få hjelp med.