Fobier

Fobier beskriver tilstander med sterk angst for et konkret objekt, situasjon eller tanke, som er overdrevent stor i forhold til den faktiske trusselen. Hva som trigger angsten varierer fra person til person, men de mest klassiske fobiene er høyder, trange rom, flyreiser, tannlege, blod, forskjellig typer dyr, eller tanker om bestemte hendelser, ord eller minner.

Fobier kan medføre betydelige praktiske problemer, da angsten kan være så sterk at vi gjør alt for å unngå situasjoner der vi frykter den kan opptre. Behandling består av en kombinasjon av å utvide perspektivet på hva angsten egentlig handler om, og eksponering, slik at objektet, situasjonen eller ordet som trigger angsten får en annen betydning, og ikke begrenser oss lenger. Samtaler om fobisk angst med psykolog kan være tilstrekkelig for at angsten avtar betraktelig.

ANDRE TILSTANDER