Illustrasjon av angst
Angst

Angst beskriver en av de mest ubehagelige psykiske tilstandene vi kan ha. Den opptrer i forskjellige former, fra langvarig diffust ubehag og uro, til stress angst, sosial angst, fobi, tvangstanker og panikkangst.

Angst kan komme uten at vi forstår helt hvorfor. Det kan være skremmende og den kan være forbundet med at vi tenker vi mister kontrollen over oss selv. Men angsten er også forbigående.

Noen er engstelige for fremtiden. Mens andre frykter sosiale situasjoner, som når de skal være i en gruppe med mennesker, eller skal treffe bestemte personer. Kanskje noen de har hatt en dårlig erfaring med, en autoritet, eller noen de er redd for vil oppfatte dem på en bestemt måte.

Andre er engstelige for tanker om at noe skal gå galt, for eksempel eksamen på skolen. Andre får angst av tanken på å fly, ta heis, bli syk, eller av tanken på at noe annet forferdelig skal skje hvis de ikke tar visse forholdsregler, og gjør ting på bestemte måter.

Hvordan bli kvitt angsten?

Det er normalt at vi reagerer på angst på en måte som fører til mer problemer for oss. Vi kan for eksempel bli veldig flinke til å unngå situasjoner og andre mennesker. Det er forståelig, og helt normalt. Vi blir veldig opptatt av hva andre tenker, om det er noe galt med oss, om vi kanskje aldri skal bli noe bedre, eller om vi kan komme til å få angst igjen. Vi kommer lett inn i negative tankesirkler, og selv om vi vet det ikke er lurt, så klarer vi ikke å la være, og vi får en økende opplevelse av utilstrekkelighet og tilkortkommenhet.

Mange er fortvilet over at de opplever mest angst, mismot, redusert selvtillit, hjelpeløshet og lite energi, i situasjoner der det virkelig er av stor betydning for dem å gjøre det bra, som i sosiale situasjoner, eller i skole- og jobbsituasjoner.

Psykolog Pluss har en metode som har hjulpet flere med å snu sine angsttilstander til å bli noe positivt. Også situasjoner som betyr mye for dem!

Her kan du lese mer om forskjellige angsttilstander: Panikkangst, Sosial angst og prestasjonsangst og Helseangst.

ANDRE TILSTANDER