Utmattelses- og tretthetsreaksjoner

Utmattelses- og tretthetsreaskjoner kjennetegnes ved at vi fungerer merkbart dårligere enn før. Vi kan for eksempel få veldig mye mer behov for søvn. Folk kan fortelle om at de plutselig sover dobbelt så mye som før, og når de våkner, er de like trøtte og slitne som når de la seg ned for å sove. Når de gjør oppgaver de før klarte med letthet kan de bli veldig slitne og må hvile i flere dager etterpå. Initiativløsheten øker, og mange klarer ikke lenger å henge med når det går raskt i svingene. Hukommelsen svikter, oppmerksomheten blir merkbart redusert, og konsentrasjonen gjør at noen til og med blir redd for å kjøre bil.

Disse reaksjonene kommer ofte i etterkant av aktive perioder privat eller på jobb, eller de kan plutselig oppstå, tilsynelatende uten noen årsak. Fordi vi ikke klarer på langt nær så mye som før, fører disse reaksjonene fort til opplevelser av nederlag og mindreverdighet. Følgetilstander som kan utvikle seg som resultat av dette er tilbaketrekning, isolasjon, depresjon, bekymringer for hva fremtiden skal bringe, forskjellige typer angst, og “rare” somatiske reaksjoner som ikke fastlegen kan diagnostisere.

Det er en stor fordel å ha opplevd denne tilstanden selv for å kunne forstå den. Mange ville heller ha brukket et ben eller arm, fordi det tross alt er et synlig tegn på at en er syk. Det er ikke lett å se at en person har en utmattelses- eller tretthetsreaksjon. Selv om personen kan vise lykkelige bilder på sosiale medier, er det viktig å forstå at denne tilstanden varierer mye, at det ikke er uttrykk for latskap, og at vi beholder retten til å ha det hyggelig innimellom.

Utmattelse og tretthet er blitt en folkesykdom som utfordrer helsevesenet. Det har på kort tid blitt så mye av det, at helsevesenet har fått problemer med å henge med. Tilpasset behandling har som mål å hjelpe klienten til å forstå og å godta at hvile er nødvendig, for at batteriene skal kunne lades opp igjen, slik at han/hun igjen kan komme tilbake til et bærekraftig og stabilt jobbnærvær.

ANDRE TILSTANDER