Stress

Stress Stress kjennetegnes av en konstant følelse av at vi ikke rekker over alt vi synes vi skulle gjøre, at det alltid er for mye å gjøre og at vi aldri opplever å være godt nok forberedt, og [...]

0 Read More

Kriser

Kriser Kriser er først og fremst en beskrivelse av situasjoner vi kan komme i, og som karakteriseres av store plutselige forandringer. Det kan være alt fra en plutselig tanke om at vi kanskje har [...]

0 Read More

Fobier

Fobier Fobier beskriver tilstander med sterk angst for et konkret objekt, situasjon eller tanke, som er overdrevent stor i forhold til den faktiske trusselen. Hva som trigger angsten varierer fra [...]

0 Read More

Depresjon

Depresjon Depresjon er en psykisk tilstand som kan gjøre at du over kortere eller lengre perioder opplever livet fra den mørke og tunge siden. Lite i livet er inspirerende og engasjerende, og alt [...]

0 Read More

Bekymring

Bekymring «Jeg bekymrer meg for alt jeg ikke kan gjøre noe med». Denne uttalelsen sier det meste som er å si om bekymringer. Bekymringer er styrt av følelser, ikke av logikk og rasjonalitet. [...]

0 Read More
page 1 of 2