Personlig utvikling fremmer finansiell vekst

 In blogg

Vi kan fra tid til annen undre oss over hvordan vi er forskjellige som mennesker. Hvem er det som kommer til å takle utfordringer på jobb, med

[…]

Vi er alle sammensatte individer som trekkes i ulike retninger. Sammen kan vi diskutere svært mange emner, forbundet med kreative planer for din personlig utvikling. Hva med for eksempel å utarbeide en konstruktiv plan for din personlige økonomi?

Vår personlige økonomi er noe mange av oss opplever ubehagelig å diskutere med våre venner og med familie. Det er heller ikke alltid like hyggelig å ta opp spørsmål om økonomi med kollegaer og ledere. Men å snakke om og å bli mer bevisst din økonomiske og personlig utvikling er viktig. Du er avhengig av penger for å støtte og utvikle deg selv og de du vil ta vare på.

Penger er en av de største kildene til bekymring. Fravær av kreative og konstruktive tanker i en økonomisk vanskelig situasjon kan snu livet i en helt annen retning enn det du ønsker. Så, hva er det som gjør at noen finner løsninger på vanskelige økonomiske situasjoner og får penger til å vokse, og andre ikke?

Hvordan oppnår du personlig utvikling og økonomisk uavhengighet?

Det som er mest avgjørende for økonomisk uavhengighet og frihet er at du søker råd av mennesker som har funnet balanserte utveier for sin egen personlige økonomi. Ikke nødvendigvis for å kopiere akkurat det de har gjort, men for å søke råd om hvordan du kan finne dine egne løsninger. For å styrke din finansielle intelligens og holdning, trenger du å demonstrere din selvstendighet og uavhengighet overfor deg selv. En solid og bærekraftig løsning for din økonomiske fremtid kommer fra din personlige filosofi om hva som betyr mest i livet ditt.

Husk å arbeide aktivt med din nysgjerrighet og styrk dine ferdigheter og kunnskap. Dette gjelder også om forhold i livet som har med din personlige økonomi å gjøre. Din opplevelse av selvrespekt og frihet står i et psykologisk gjensidig forhold til økonomisk uavhengighet. Du vil ikke at noen andre enn deg selv skal styre ditt liv. Du ønsker ikke en sjef som krever at oppgaver skal bli gjort, på de måtene som står foreskrevet av mennesker som til og med kanskje ikke kjenner til din arbeidssituasjon.

Du vil ikke at noen andre enn deg selv skal bestemme når du vil gjøre det du har lyst til. Du ønsker ikke at andres drømmer skal være viktigere enn dine. Du ønsker egne konstruerte planer for livet ditt, som du vet at du kan gjennomføre. Det er ambisjoner på vegne av deg selv og dine nærmeste om hva livet skal inneholde som fremmer din finansielle utvikling og økonomiske frihet. Bruk derfor tid på å utvikle din finansielle intelligens.

Husk, det ALLTID er utveier, problemet er at du ikke nødvendigvis ser de akkurat nå.

ANDRE ARTIKLER