Hvordan funker din emosjonelle GPS?

 In blogg

Hva er din emosjonelle GPS?

Vi har utviklet mye fantastisk teknologi i løpet av det siste århundret. GPS er et godt eksempel på hvordan

[…]

Vi har utviklet mye fantastisk teknologi i løpet av det siste århundret. GPS er et godt eksempel på hvordan teknologien kan hjelpe oss med orientering i våre omgivelser. Tast inn hvor du skal og veien til målet blir vist deg i løpet av et sekund. Vi orienterer oss på langt mer treffsikre måter enn før.

Forestill deg at du hadde en emosjonell GPS som satt sammen all informasjon om ditt indre liv av følelser, ønsker og potensial, og som viste deg hvordan det var best å tenke og bevege seg? Hadde du hatt en slik GPS, så ville du ikke lagt den igjen i bilen nå du parkerte, men tatt like godt vare på den som mobilen din og lommeboka di!

For din emosjonelle GPS så er kjennskapet til ditt indre liv like viktig som kjennskapen til dine omgivelser er for en GPS på din mobil. GPS´n på mobilen din administreres av en programvare for registrering av data. Dataen er innhentet fra satellitter i verdensrommet som ser mer av dine omgivelser, enn hva du gjør. Din emosjonelle GPS får data fra ditt indre liv av følelser, ønsker og potensial. Den administreres av din bevissthet og kjennskap til deg selv.

Du kan godt ha potensial i deg til å nå frem til destinasjoner i livet ditt som du drømmer om. Din emosjonelle GPS må kanskje likevel justeres hvis du skal nå disse målene. Du justerer din emosjonelle GPS ved å øke din bevissthet og kjennskap til deg selv. Fordi vi får utvidet vår kjennskap til oss selv i situasjoner hvor vi prøver og feiler, så er det viktig at vi ikke unngår for mange vanskelige situasjoner og utfordringer.

Dette er hva som skjer når du finjusterer din GPS:

Du er i en vanskelig situasjon, som du kanskje har gruet deg til lenge. Fordi situasjonen er viktig for deg og du ikke kan tillate deg å unngå den, så er du veldig oppmerksom på deg selv, og hva du vil oppnå. Du utviser en positiv aksept av deg selv når du beholder kontakten med tankene på det du ønsker deg. Sjansene for at du i vanskelige situasjoner oppnår målene dine vil øke fordi du hele tiden ser situasjonen i lys av de.

Du ønsker en emosjonell GPS som er innstilt på å beholde målet for øye, når situasjoner blir vanskelige. En finjustert GPS vil ufarliggjøre tanker og følelser om et mulig negativt utfall, og føre deg raskere mot dine mål.

Hvordan synes du din emosjonelle GPS funker?

ANDRE ARTIKLER