Gode relasjoner gir innhold og mening i livet

 In blogg

Mennesker er sosiale vesener som ikke bare trenger bekjente, men også gode relasjoner for å oppleve betydningsfullhet og verdifullhet. Vi går langt for å

[…]

Mennesker er sosiale vesener som ikke bare trenger bekjente, men også venner for å oppleve betydningsfullhet og verdifullhet. Vi går langt for å sikre oss dette. Til og med munker, som er selve symbolet på ensomhet og selvstendighet, velger å meditere i grupper og bo i tette samfunn.

Folk fungerer bedre og er mer kreative når de er del av et sosialt nettverk. Folk er glade når de har gode relasjoner med de som betyr mest for dem. Positive relasjoner resulterer i bedre helse og lang levetid. Det er nærmest en uoverkommelig utfordring for oss å ha fred og harmoni i sjelen, når opplevelser av betydningsfullhet og verdifullhet er fraværende.

Å bekymre deg over dine relasjoner kan ikke bare føre til søvnproblemer. Det kan også føre til at du mister energi, blir utmattet og deprimert. Når du bekymrer deg mye, er urolig eller stresset, eller har opplevelsen av at du ikke er deg selv, så se det alltid i lys av kvaliteten på dine relasjoner til enhver tid. Gode relasjoner, hjemme, på jobb og sosialt, gir deg overskudd, innhold og mening med livet, og kraft til å møte nye utfordringer.

Dyrk gode relasjoner

Vi trenger alle å vedlikeholde og utvikle gode relasjoner. Dette gjelder innenfor våre familier, profesjonelt, eller med våre venner. Disse forbindelsene vil føre til betydningsfullhet og verdifullhet i livet ditt, samt bidra til å opprettholde god helse. De vil også føre til nye relasjoner som er nødvendig for at du utvikler ditt personlige potensial for kjærlighet, respekt og frihet.

De som vet hvordan de skal føle glede når deres venner er fornøyde er de som garantert har de beste relasjonene. Husk aldri å unnlate å be om tilgivelse hvis du har sagt eller gjort noe sårende. Ikke bare si “unnskyld”, si også “det var min feil”. Fornøyde mennesker vet at mye sinne ikke er sunt for gode relasjoner. De velger å tilgi og glemme, og har en forståelse for at tilgivelse er en gave de gir til seg selv, fordi det overfører godhet mellom mennesker.

Det er ikke nødvendig å gå på kompromiss med dine verdier og mål for å gjøre dine venner lykkelige. Hvis noen drar deg ned, eller bidrar til at du føler deg deprimert eller redusert, sørg for å ikke prioritere de menneskene i livet ditt. De relasjonene gir deg ikke opplevelsen av betydningsfullhet og verdifullhet, og det er de opplevelsene du vil ha.

Hvis du følger de rådene som er nevnt her, vil disse tre viktige fordelene komme din vei:

  1. Du vil tenke på relasjonene dine i et positivt lys.
  2. Du vil bli mer oppmerksom på det gode ved relasjonene dine.
  3. Du vil utvikle nye gode relasjoner.

Lykke til!

ANDRE ARTIKLER