0

Stress

Stress Stress kjennetegnes av en konstant følelse av at vi ikke rekker over alt vi synes vi skulle gjøre, at det alltid er for mye å gjøre og at vi aldri opplever å være godt nok forberedt, og [...]

0

Kriser

Kriser Kriser er først og fremst en beskrivelse av situasjoner vi kan komme i, og som karakteriseres av store plutselige forandringer. Det kan være alt fra en plutselig tanke om at vi kanskje har [...]

0

Fobier

Fobier Fobier beskriver tilstander med sterk angst for et konkret objekt, situasjon eller tanke, som er overdrevent stor i forhold til den faktiske trusselen. Hva som trigger angsten varierer fra [...]

page 1 of 2